Wetenswaardig

Historische schets

Het Davidsfonds Lint werd op 6 mei 1932 officieel gesticht ten huize van dokter Bruynseels.

Na de oorlog werd een onderafdeling gesticht in 1947: de toneelvereniging Durendaal. Een onderafdeling Fotoclub kwam aan het licht in 1958.

In 1982 werd een bouwvallige feestzaal (gelegen naast café Prins Albert) ten geschenke aangeboden aan de Davidsfondsgroep door de toenmalige eigenares Lucienne Ceulemans. Om dit geschenk te kunnen aanvaarden werd in de schoot van  het Davidsfonds Lint de vzw Roeland opgericht.

9 jaar werd er door een groep vrijwilligers gewerkt om de feestzaal in orde te stellen met de geldende veiligheidsvoorschriften.

In 2021 werd er door de Raad van Bestuur van de vzw beslist om de  feestzaal te verkopen aan de gemeente Lint als uitbreiding van het Cultuurcentrum De Witte Merel in Lint. De verkoop werd verleden einde februari 2022 en de vzw werd ontbonden.