Over Uitstap volwassenenleesgroep naar Zoersel

24 sep
Zoersel - Lindepaviljoen

Uitstap volwassenenleesgroep naar Zoersel

In samenwerking met de bibliotheek van Lint.

zondag 24 september 2023 van 09:45 uur tot 17:00 uur

Onze promo-leesgroepstand op 4 en 5 juli tijdens de tweedehandsboekenverkoop van Bibliotheek Lint, heeft een positief succes gekend. Met deze welkom aan nieuwe gegadigden.
Wie zich geroepen voelt, kan het boek “De Loteling” van Hendrik Conscience lezen tijdens deze vakantieperiode. 
Een klassieker waarrond we op zondag 24 september 2023 een uitstap naar Zoersel plannen in het teken van “De Loteling” en het verhaal van “De Lindeboom”.
Om 9.45 uur worden jullie verwacht aan Het Lindepaviljoen - Oostmallebaan 15 - 2980 Zoersel (parking Dorp Zoersel). Lindepaviljoen op 100 m. U wordt daar opgewacht, een flesje water wordt voorzien.
10.00 uur verwelkoming door een gids en start van het verhaal van De Lindeboom en De Loteling.
12.30 uur Broodjesbuffet in Buurthuis Ter Smisse - Smissestraat 19 (100 m van de parking).
Tevens kennismaking met leuk bijpraten en voorstelling jaarprogramma.
Wie zich geroepen voelt, kan nog één van de vier resterende boeken begeleiden.
Om de prijs democratisch te houden, kunnen wij helaas geen vervoer naar Zoersel inschakelen. Wie wil rijden en mensen kan meenemen, mag dit aan ons melden.
Ook diegene die geen vervoer hebben kunnen dit melden.
Er kunnen maximum 20 personen deelnemen.
Deelnameprijs: leden Davidsfonds Lint betalen 8 euro per persoon. Niet-leden betalen 10 euro. Inbegrepen inkom en gids, flesje water, huur zaaltje, uitgebreid broodjesbuffet, dessert, warme en koude drank.
Mogelijkheid om in de namiddag een bezoek te brengen aan Het Boshuisje of een wandeling te maken in Zoerselbos.
Gelieve te bevestigen voor 17 september 2023. Betaling op rekeningnummer:
BE33 9731 7779 2546 van Kathleen Janssens met vermelding:
Uitstap Leesgroep Lint en aantal personen. Je inschrijving is definitief na betaling.Prijzen

Ticket Prijs
Leden Davidsfonds Lint: € 8,00
Niet-leden: € 10,00

Meer info:          

Kathleen Janssens: 0472 67 47 21 of
kathleenjanssens1966@gmail.com

Staf Marivoet: 0471 64 29 99
staf.marivoet@hotmail.com